Kort #19229

 Konst
[Stockholm]
Expositionen 1853.
Förteckning öfver expositionen i Svenska slöjd-
föreningens skola, öppnad den 6 januari 1853.
Stockholm 1853.	8.
_______________ Expositionen 1854. Öppnad den
20 januari 1854.
8.
Stockholm 1854.

Information

Kortnr:
19229
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
[Stockholm]
Expositionen 1853.
Förteckning öfver expositionen i Svenska slöjd-
föreningens skola, öppnad den 6 januari 1853.
Stockholm 1853. 8.
_______________ Expositionen 1854. Öppnad den
20 januari 1854.
8.
Stockholm 1854.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB