Kort #19400

 + Vanadisutställningen
Se:
Stolpe, K.H.,
Vägledning genom Vanadis-ut-
ställningen. 1887.

Information

Kortnr:
19400
Låda:
039 KONST
Text:

+ Vanadisutställningen
Se:
Stolpe, K.H.,
Vägledning genom Vanadis-ut-
ställningen. 1887.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB