Kort #19234

 Stockholm
Konst
JO
Första allmänna målaremästaremötet.
Katalog öfver den i förening med - anordnade ut-
ställning af dekorations- och yrkesmålning jemte
till yrket hörande materiel samt separatutställ-
ning från tekniska skolor i riket den 12-14 juni
1894.
Stockholm 1894.
8.

Information

Kortnr:
19234
Låda:
039 KONST
Text:

Stockholm
Konst
JO
Första allmänna målaremästaremötet.
Katalog öfver den i förening med - anordnade ut-
ställning af dekorations- och yrkesmålning jemte
till yrket hörande materiel samt separatutställ-
ning från tekniska skolor i riket den 12-14 juni
1894.
Stockholm 1894.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB