Kort #19397

 4 W allande r, Josef Wilhelm
Se: Jaennicke, P., Handbok i aavarellmålning.
+
1889.

Information

Kortnr:
19397
Låda:
039 KONST
Text:

4 W allande r, Josef Wilhelm
Se: Jaennicke, P., Handbok i aavarellmålning.
+
1889.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB