Kort #19254

 Konst
t
[Stockholm]
Kongl. akademien för de fria konsterna.
Förteckning på Kongl. akademiens för de fria
konsterna exposition år 1840.
Stockholm 1840.	8
______________ år 1843• På Kongl. akademiens
befallning utg. af dess sekreterare.
Stockholm 1843.
8

Information

Kortnr:
19254
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
t
[Stockholm]
Kongl. akademien för de fria konsterna.
Förteckning på Kongl. akademiens för de fria
konsterna exposition år 1840.
Stockholm 1840. 8
______________ år 1843• På Kongl. akademiens
befallning utg. af dess sekreterare.
Stockholm 1843.
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB