Kort #19368

 Konst
Thomaeus, Gustave & V/ r arngel, Ewert
[Henrik Gabriel]
Allmänt konstlexikon. Under medverkan av Ewert
Wrangel, utarbetat av Gustave Thomaeus. [ill.]
D. 1-2.
Stockholm 1926.	8.
1.	A-Körner.	1926.
2.	Laach-Övertryck,	jämte supplement.	1926.

Information

Kortnr:
19368
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
Thomaeus, Gustave & V/ r arngel, Ewert
[Henrik Gabriel]
Allmänt konstlexikon. Under medverkan av Ewert
Wrangel, utarbetat av Gustave Thomaeus. [ill.]
D. 1-2.
Stockholm 1926. 8.
1. A-Körner. 1926.
2. Laach-Övertryck, jämte supplement. 1926.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB