Kort #19260

 Konst
%
[Stockholm]
Kongl. akademien för de fria konsterna.
Förteckning öfver utställda konstarbeten vid
Kongl. akademiens för de fria konsterna exposi-
tion år 1866.
Stockholm 1866.	8.
_____________ 2. uppl.
Stockholm 1866.
8.

Information

Kortnr:
19260
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
%
[Stockholm]
Kongl. akademien för de fria konsterna.
Förteckning öfver utställda konstarbeten vid
Kongl. akademiens för de fria konsterna exposi-
tion år 1866.
Stockholm 1866. 8.
_____________ 2. uppl.
Stockholm 1866.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB