Kort #19059

 Malmö
Konst
Slöjdexpositionen 1849.
En öfverblick af - af Carl Palmstedt.
¥
Malmö 1849
8

Information

Kortnr:
19059
Låda:
039 KONST
Text:

Malmö
Konst
Slöjdexpositionen 1849.
En öfverblick af - af Carl Palmstedt.
¥
Malmö 1849
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB