Kort #19331

 Konst
S tuhlmann, [Ernst Johann] A[dolph]
Lärobok i frihandsteckning för elementarläroverk,
seminarier och folkskolor. Af förf. autoriserad
öfvers. Förordad af komitéerna för tekniska under-
visningen och för ritundervisningen i skolorna.
H. 1-3•	2. uppl.
Stockholm 1879.
1.	18	pl.
2.	17	pl.
3.	21	pl.
8.

Information

Kortnr:
19331
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
S tuhlmann, [Ernst Johann] A[dolph]
Lärobok i frihandsteckning för elementarläroverk,
seminarier och folkskolor. Af förf. autoriserad
öfvers. Förordad af komitéerna för tekniska under-
visningen och för ritundervisningen i skolorna.
H. 1-3• 2. uppl.
Stockholm 1879.
1. 18 pl.
2. 17 pl.
3. 21 pl.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB