Kort #19077

 4-Mennander, Carl Fredrik
Se: Fredenheim, Carl Fredrik

Information

Kortnr:
19077
Låda:
039 KONST
Text:

4-Mennander, Carl Fredrik
Se: Fredenheim, Carl Fredrik

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB