Kort #19186

 Konst
Sander, n[ils] Fredr[ik]
Underdånig berättelse angående emottagandet för
statens räkning af de utaf Hans Maj st konung
Carl XV till staten testamenterade samlingar af
konstverk, vapen och andra föremål. Afgifven den
14 augusti 1873 af t.f. intendendet vid National-
museum.
Stockholm 1873. [Dedik.]
8.

Information

Kortnr:
19186
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
Sander, n[ils] Fredr[ik]
Underdånig berättelse angående emottagandet för
statens räkning af de utaf Hans Maj st konung
Carl XV till staten testamenterade samlingar af
konstverk, vapen och andra föremål. Afgifven den
14 augusti 1873 af t.f. intendendet vid National-
museum.
Stockholm 1873. [Dedik.]
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB