Kort #19188

 -♦-[Scharp, Carin]
Se: Förteckning. Förteckning öfver en dyrbar sam-
4-
ling oljefärgstaflor. 1876.

Information

Kortnr:
19188
Låda:
039 KONST
Text:

-♦-[Scharp, Carin]
Se: Förteckning. Förteckning öfver en dyrbar sam-
4-
ling oljefärgstaflor. 1876.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB