Kort #19273

 Stockholm
4 Nationalmuseum.
Anteckningar om skulptursamlingens bildande. Bi-
hang: Prancesco Piranesi, svensk konstagent och
minister i Rom.
Se; Sander, N.P., Prancesco Piranesi. 1880.
t

Information

Kortnr:
19273
Låda:
039 KONST
Text:

Stockholm
4 Nationalmuseum.
Anteckningar om skulptursamlingens bildande. Bi-
hang: Prancesco Piranesi, svensk konstagent och
minister i Rom.
Se; Sander, N.P., Prancesco Piranesi. 1880.
t

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB