Kort #19214

 Konst
Stockholm
Allmänna konst- och industriutställningen 1897-
Officiel vägvisare öfver - Utarbetad af Thore
Blanche. [Portr.j [Karta.1 [ill.]
+-
Stockholm 1897.
8.

Information

Kortnr:
19214
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
Stockholm
Allmänna konst- och industriutställningen 1897-
Officiel vägvisare öfver - Utarbetad af Thore
Blanche. [Portr.j [Karta.1 [ill.]
+-
Stockholm 1897.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB