Kort #19073

 [Martin, Fredrik Robert]
Se: Stockholm. Allmänna konst- och industriut-
■+
ställningen 1897. Vägledning genom F.R.
Martins samlingar. 1897.

Information

Kortnr:
19073
Låda:
039 KONST
Text:

[Martin, Fredrik Robert]
Se: Stockholm. Allmänna konst- och industriut-
■+
ställningen 1897. Vägledning genom F.R.
Martins samlingar. 1897.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB