Kort #19250

 Konst
[Stockholm]
Handarbetets vänner.
Föreningen Handarbetets vänner. Årsberättelse
för år 1883•
Stockholm 1884.
8.

Information

Kortnr:
19250
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
[Stockholm]
Handarbetets vänner.
Föreningen Handarbetets vänner. Årsberättelse
för år 1883•
Stockholm 1884.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB