Kort #19218

 4- [Stockholm]
Årtisternes och litteratörernes pensions-cassa.
Se: Förteckning. Förteckning öfver det tafvel-
+
-galleri ... 1848-50.
Katalog. Katalog öfver målnings-galleriet.
+
1850.

Information

Kortnr:
19218
Låda:
039 KONST
Text:

4- [Stockholm]
Årtisternes och litteratörernes pensions-cassa.
Se: Förteckning. Förteckning öfver det tafvel-
+
-galleri ... 1848-50.
Katalog. Katalog öfver målnings-galleriet.
+
1850.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB