Kort #19176

 [sack, Carl Philip]
Konst
0t&C 2/
Förteckning öfver herr baron C.Ph. Sacks till
Bergshammar dyrbara och väl conditionerade sam-
ling af oljefärgs-taflor, statuer, buster och
medaljoner i marmor och brons, hvilken kommer
att genom auction försäljas uti f.d. Orangeri-
-byggnaden ... lördagen den 13 juni ...
Stockholm 1846.
8.

Information

Kortnr:
19176
Låda:
039 KONST
Text:

[sack, Carl Philip]
Konst
0t&C 2/
Förteckning öfver herr baron C.Ph. Sacks till
Bergshammar dyrbara och väl conditionerade sam-
ling af oljefärgs-taflor, statuer, buster och
medaljoner i marmor och brons, hvilken kommer
att genom auction försäljas uti f.d. Orangeri-
-byggnaden ... lördagen den 13 juni ...
Stockholm 1846.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB