Kort #19198

 Shakespeare-galleri
Konst
Shakspeare-galleri. Karakterer och scener ur
Shakspeares dramer tecknade af framstående tyska
konstnärer. Med upplysande text af Friedrich
Pecht.
H. 1-35 5-7.
isala 1873-75.	4.
1.	1873-
2. t•	1874.
3.	1875.
5-7.	1874.

Information

Kortnr:
19198
Låda:
039 KONST
Text:

Shakespeare-galleri
Konst
Shakspeare-galleri. Karakterer och scener ur
Shakspeares dramer tecknade af framstående tyska
konstnärer. Med upplysande text af Friedrich
Pecht.
H. 1-35 5-7.
isala 1873-75. 4.
1. 1873-
2. t• 1874.
3. 1875.
5-7. 1874.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB