Kort #19326

 Strängnäs
Utställningen av Strängnäsbilder 1899.
Katalog till utställningen af Strengnäsbilder i
Strengnäs år 1899.
Strengnäs 1899.	8.
Su/dtfyWlCl/n

Information

Kortnr:
19326
Låda:
039 KONST
Text:

Strängnäs
Utställningen av Strängnäsbilder 1899.
Katalog till utställningen af Strengnäsbilder i
Strengnäs år 1899.
Strengnäs 1899. 8.
Su/dtfyWlCl/n

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB