Kort #19165

 Romdahl, Axel L<udvig>
Se: Josephson, R., Barocken. 1948.

Information

Kortnr:
19165
Låda:
039 KONST
Text:

Romdahl, Axel L<udvig>
Se: Josephson, R., Barocken. 1948.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB