Kort #19285

 [Stockholm]
Konst
Nationalmuseum.
Katalog öfver antika vaser och andra föremål af
bränd lera i National-museum.
Stockholm 1872.
8.

Information

Kortnr:
19285
Låda:
039 KONST
Text:

[Stockholm]
Konst
Nationalmuseum.
Katalog öfver antika vaser och andra föremål af
bränd lera i National-museum.
Stockholm 1872.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB