Kort #19308

 [Stockholm]
Konst

Stockholms konstförening.
Förteckning öfver de konstarbeten som bortlotta-
des i konstföreningen den 23 december 1835.
Stockholm 1835.	8.
________________ den	21	december	1842.
Stockholm 1842.	8.
________________ den	21	december	1846.
Stockholm 1846.	8.
________________ den	22	december	1851.
Stockholm 1851.	8.

Information

Kortnr:
19308
Låda:
039 KONST
Text:

[Stockholm]
Konst

Stockholms konstförening.
Förteckning öfver de konstarbeten som bortlotta-
des i konstföreningen den 23 december 1835.
Stockholm 1835. 8.
________________ den 21 december 1842.
Stockholm 1842. 8.
________________ den 21 december 1846.
Stockholm 1846. 8.
________________ den 22 december 1851.
Stockholm 1851. 8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB