Kort #19192

 [sefström, Kils Gabriel]
Konst
'JCap	o/(A 2 /
Förteckning å afl. professoren och riddaren Sef-
ströms efterlemnade samlingar af verktyg, instru-
menter, kemiska apparater samt diverse materiali-
er m.m., som komma att å offentlig auction för-
säljas i Stockholm i huset n:o 25 vid Malmskill-
nadsgatan ... den 28 mars 1846.
Stockholm 1846.
8.

Information

Kortnr:
19192
Låda:
039 KONST
Text:

[sefström, Kils Gabriel]
Konst
'JCap o/(A 2 /
Förteckning å afl. professoren och riddaren Sef-
ströms efterlemnade samlingar af verktyg, instru-
menter, kemiska apparater samt diverse materiali-
er m.m., som komma att å offentlig auction för-
säljas i Stockholm i huset n:o 25 vid Malmskill-
nadsgatan ... den 28 mars 1846.
Stockholm 1846.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB