Kort #19164

 Konst
Romdahl, Axel l[udvig]
Ur porträttmåleriets historia. Med 30 afbildning-
ar af porträtt.
Stockholm 1907.	8.
Populärt vetenskapliga föreläsningar vid
Göteborgs högskola. Ny följd, 4.

Information

Kortnr:
19164
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
Romdahl, Axel l[udvig]
Ur porträttmåleriets historia. Med 30 afbildning-
ar af porträtt.
Stockholm 1907. 8.
Populärt vetenskapliga föreläsningar vid
Göteborgs högskola. Ny följd, 4.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB