Kort #19345

 Konst
Svenska slott
Svenska slott. Bilagor, [sid I-LXXXXII.]
U.o.o.å.
(Verket i övrigt saknas.)

Information

Kortnr:
19345
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
Svenska slott
Svenska slott. Bilagor, [sid I-LXXXXII.]
U.o.o.å.
(Verket i övrigt saknas.)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB