Kort #19389

 Konst
/ /&
Utställning
Retrospektiv utställning af svenska konstnärers
arbeten intill år 1875. Förteckning.
2. tillökade uppl.
Stockholm 1898.	8.
_____________ 3» tillökade uppl.
Stockholm 1898.
8.

Information

Kortnr:
19389
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
/ /&
Utställning
Retrospektiv utställning af svenska konstnärers
arbeten intill år 1875. Förteckning.
2. tillökade uppl.
Stockholm 1898. 8.
_____________ 3» tillökade uppl.
Stockholm 1898.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB