Kort #19183

 Konst
Sander, [Nils] Fredrik
Nationalmuseum. Bidrag till taflegalleriets
historia.
1-4.
Stockholm 1872-76.	8.
1.	Riksrådet grefve Carl Gustaf Tessins,
konung Adolf Fredriks och drottning
Lovisa Ulrikas taf1esamlingar♦	1872.
2.	Konung Gustaf den tredje. Hans efter-
lemnade+taflesamling och inrättandet
af Kongl. museum såsom en offentlig
konstanstalt.	1873»
3.	Konung Gustaf IV Adolf. Den Martelliska
taflesamlingen, dess inköp och inför-
lifvande i Kongl. museum.	1874.
4.	Kongl. musei utveckling, tillväxt genom
gåfvor och inköp. Dess upplösning och
öfvergång i Nationalmuseum.	1876.

Information

Kortnr:
19183
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
Sander, [Nils] Fredrik
Nationalmuseum. Bidrag till taflegalleriets
historia.
1-4.
Stockholm 1872-76. 8.
1. Riksrådet grefve Carl Gustaf Tessins,
konung Adolf Fredriks och drottning
Lovisa Ulrikas taf1esamlingar♦ 1872.
2. Konung Gustaf den tredje. Hans efter-
lemnade+taflesamling och inrättandet
af Kongl. museum såsom en offentlig
konstanstalt. 1873»
3. Konung Gustaf IV Adolf. Den Martelliska
taflesamlingen, dess inköp och inför-
lifvande i Kongl. museum. 1874.
4. Kongl. musei utveckling, tillväxt genom
gåfvor och inköp. Dess upplösning och
öfvergång i Nationalmuseum. 1876.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB