Kort #19115

 Konst
'£/
[palm, Josef]
Förteckning öfver en stor och dyrbar samling
konstföremål, miniatyrer, pastellmålningar, mål-
ningar på glas, silfverarbeten, glas, pokaler,
porsliner och fajanser, emaljer, arbeten i oädla
metaller, elfenben och ben, gamla möbler, skåp,
skrin, speglar, lampetter, ljuskronor, ur, gobe-
liner, mynt och medaljer samt böcker, hvilka
tillhört framlidne vice häradshöfdingen Josef
Palm, och som komma att försäljas i Göteborg på
auktionskammaren [månjdagen den [12 november] ..
Göteborg 1883.	4

Information

Kortnr:
19115
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
'£/
[palm, Josef]
Förteckning öfver en stor och dyrbar samling
konstföremål, miniatyrer, pastellmålningar, mål-
ningar på glas, silfverarbeten, glas, pokaler,
porsliner och fajanser, emaljer, arbeten i oädla
metaller, elfenben och ben, gamla möbler, skåp,
skrin, speglar, lampetter, ljuskronor, ur, gobe-
liner, mynt och medaljer samt böcker, hvilka
tillhört framlidne vice häradshöfdingen Josef
Palm, och som komma att försäljas i Göteborg på
auktionskammaren [månjdagen den [12 november] ..
Göteborg 1883. 4

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB