Kort #19392

 Konst
[wahlberg, C	J	]
Förteckning å de taflor, urnor, vaser etc., till-
hörande docenten v. häradshöfding C.J. Wahlbergs
konkursmassa, hvilka komma att försäljas på
Stockholms bokauktions-kammare ... lördagen den
26 januari 1878 ... tillika med en samling aqva-
reller, handteckningar, gravyrer etc. ...
Stockholm 1878.
8.

Information

Kortnr:
19392
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
[wahlberg, C J ]
Förteckning å de taflor, urnor, vaser etc., till-
hörande docenten v. häradshöfding C.J. Wahlbergs
konkursmassa, hvilka komma att försäljas på
Stockholms bokauktions-kammare ... lördagen den
26 januari 1878 ... tillika med en samling aqva-
reller, handteckningar, gravyrer etc. ...
Stockholm 1878.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB