Kort #19289

 Konst
[Stockholm]
Nationalmuseum.
Nationalmusei årsbok, [ill.]
Årg. 1-11.
Stockholm 1919-30.

Information

Kortnr:
19289
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
[Stockholm]
Nationalmuseum.
Nationalmusei årsbok, [ill.]
Årg. 1-11.
Stockholm 1919-30.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB