Kort #19060

 Konst
3
Mandelgren, u[ils] M[ånsson]
Atlas till Sveriges odlingshistoria. Afdelningen:
Bostäder och husgeråd. [Även fransk titel och
text.j
H. 1-2.
Stockholm 1877.	Pol.
1-2. Med 20 plancher eller 445 ritningar,
jemte tillhörande text.

Information

Kortnr:
19060
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
3
Mandelgren, u[ils] M[ånsson]
Atlas till Sveriges odlingshistoria. Afdelningen:
Bostäder och husgeråd. [Även fransk titel och
text.j
H. 1-2.
Stockholm 1877. Pol.
1-2. Med 20 plancher eller 445 ritningar,
jemte tillhörande text.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB