Kort #19233

 [Stockholm]
Konst

Föreningen studenter och arbetare.
Konstens popularisering. En framställning med
anledning af diskussionen å - d. 6 november 1898.
Stockholm 1898.
8.

Information

Kortnr:
19233
Låda:
039 KONST
Text:

[Stockholm]
Konst

Föreningen studenter och arbetare.
Konstens popularisering. En framställning med
anledning af diskussionen å - d. 6 november 1898.
Stockholm 1898.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB