Kort #19099

 [iordling, Adolf Fredrik]
Se: Sveriges allmänna konstförening. Förteckning
+
öfver målningar. 1888.

Information

Kortnr:
19099
Låda:
039 KONST
Text:

[iordling, Adolf Fredrik]
Se: Sveriges allmänna konstförening. Förteckning
+
öfver målningar. 1888.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB