Kort #19291

 [Stockholm]
Nationalmuseum.
Några blad för besökande.
Stockholm 1866.
Konst
L/
16.

Information

Kortnr:
19291
Låda:
039 KONST
Text:

[Stockholm]
Nationalmuseum.
Några blad för besökande.
Stockholm 1866.
Konst
L/
16.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB