Kort #19292

 Stockholm
+ Nationalmuseum.
Skulptörer. En konsthandbok från Nationalmuseum.
1964.
Se: Skulptörer

Information

Kortnr:
19292
Låda:
039 KONST
Text:

Stockholm
+ Nationalmuseum.
Skulptörer. En konsthandbok från Nationalmuseum.
1964.
Se: Skulptörer

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB