Kort #19298

 [stockholmj
Konst
Nationalmuseum.
Vägledning i utställningen af äldre guld- och
silfverföremål i - år 1887.
Stockholm 1887.
8.

Information

Kortnr:
19298
Låda:
039 KONST
Text:

[stockholmj
Konst
Nationalmuseum.
Vägledning i utställningen af äldre guld- och
silfverföremål i - år 1887.
Stockholm 1887.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB