Kort #19065

 ■+ [Manderström, Carl Adolf]
Se: Förteckning. Förteckning öfver en större sam-
ling oljemålningar af gamla och lefvande mäs-
tare . 1884•

Information

Kortnr:
19065
Låda:
039 KONST
Text:

■+ [Manderström, Carl Adolf]
Se: Förteckning. Förteckning öfver en större sam-
ling oljemålningar af gamla och lefvande mäs-
tare . 1884•

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB