Kort #19184

 Konst
Sander, [Nils] Fredrik
Nationalmuseum. Bidrag till taflegalleriets
historia.
1.
Stockholm 1878.
Riksrådet grefve Carl Gustaf Tessins,
konung Adolf Fredriks och drottning
Lovisa Ulrikas taflesamlingar.
uppl.
8.
1878.

Information

Kortnr:
19184
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
Sander, [Nils] Fredrik
Nationalmuseum. Bidrag till taflegalleriets
historia.
1.
Stockholm 1878.
Riksrådet grefve Carl Gustaf Tessins,
konung Adolf Fredriks och drottning
Lovisa Ulrikas taflesamlingar.
uppl.
8.
1878.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB