Kort #19358

 Söderlund, Johan [Leonard]
Konst
Försök till afhandling öfver architecturen.
Stockholm 1834.

Information

Kortnr:
19358
Låda:
039 KONST
Text:

Söderlund, Johan [Leonard]
Konst
Försök till afhandling öfver architecturen.
Stockholm 1834.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB