Kort #19426

 Konst
Wien
Världsutställningen 1873.
Svensk folkskole-materiel genom Kongl. ecklesia-
stik-departementet exponerad vid verldsutställ-
ningen i V/ien 1873- [Även ty. titel och text.j
Stockholm 1873-	4.
Omsl.: Lehrmittel der schwedischen Volks-
schule.

Information

Kortnr:
19426
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
Wien
Världsutställningen 1873.
Svensk folkskole-materiel genom Kongl. ecklesia-
stik-departementet exponerad vid verldsutställ-
ningen i V/ien 1873- [Även ty. titel och text.j
Stockholm 1873- 4.
Omsl.: Lehrmittel der schwedischen Volks-
schule.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB