Kort #19374

 Konst
Tillkännagivande
Tillkännagifvande. I stadens auktionskammare äro
nedan specificerade oljemålningar, cromolitogra-
fier och oljetryckstaflor exponerade och förevi-
sas i dag och i morgon den 31 dennes ... då taf-
loma säljas å offentlig auktion ...
Pol.
Kalmar 1886.

Information

Kortnr:
19374
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
Tillkännagivande
Tillkännagifvande. I stadens auktionskammare äro
nedan specificerade oljemålningar, cromolitogra-
fier och oljetryckstaflor exponerade och förevi-
sas i dag och i morgon den 31 dennes ... då taf-
loma säljas å offentlig auktion ...
Pol.
Kalmar 1886.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB