Kort #19406

 i [werner, Carl]
Se: Förteckning. Förteckning öfver aqvareller.
+■
1881 .

Information

Kortnr:
19406
Låda:
039 KONST
Text:

i [werner, Carl]
Se: Förteckning. Förteckning öfver aqvareller.
+■
1881 .

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB