Kort #19305

 [Stockholm]
Konst
n t ■ r
Solfjädersutställningen 1901.
Vägledning för - i Arf-furstens palats. Anordnad
till förmån för kronprinsessan Lovisas vårdan-
stalt för sjuka barn, januari 1901.
Stockholm 1901.	8.

Information

Kortnr:
19305
Låda:
039 KONST
Text:

[Stockholm]
Konst
n t ■ r
Solfjädersutställningen 1901.
Vägledning för - i Arf-furstens palats. Anordnad
till förmån för kronprinsessan Lovisas vårdan-
stalt för sjuka barn, januari 1901.
Stockholm 1901. 8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB