Kort #19092

 Njemets, Jaroslav
Konst

Elementär ritskola. Med inledande förklaring af
de geometriska formerna och 80 teckningar. Från
ryskan öfvers. af K.
Upsala 1879-	8.
Samtr. med: Peterson, K., Förklaring öfver
material till ritundervisning.
1879.

Information

Kortnr:
19092
Låda:
039 KONST
Text:

Njemets, Jaroslav
Konst

Elementär ritskola. Med inledande förklaring af
de geometriska formerna och 80 teckningar. Från
ryskan öfvers. af K.
Upsala 1879- 8.
Samtr. med: Peterson, K., Förklaring öfver
material till ritundervisning.
1879.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB