Kort #19091

 Konst
Nisser, [Carlj Wilhelm. [Martinssonj
Die italienischen Skizzenbucher von Erik Jönson
Dahlberg und David Klöcker Ehrenstrahl.
1-2.
Uppsala ... 1948.	4.
1 . Text.
2. Abbildungen.
= Arbeten utg. med understöd av Vilhelm
Ekmans universitetsfond, Uppsala. 54:1-2.

Information

Kortnr:
19091
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
Nisser, [Carlj Wilhelm. [Martinssonj
Die italienischen Skizzenbucher von Erik Jönson
Dahlberg und David Klöcker Ehrenstrahl.
1-2.
Uppsala ... 1948. 4.
1 . Text.
2. Abbildungen.
= Arbeten utg. med understöd av Vilhelm
Ekmans universitetsfond, Uppsala. 54:1-2.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB