Kort #19290

 Konst
[Stockholm]
Nationalmuseum.
Nationalmusei årsbok. Utg. av Föreningen Natio
nalmusei vänner. Ny serie, [ill.]
Årg. 1-20.
Uppsala 1931-52.
Ib -kvl

Information

Kortnr:
19290
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
[Stockholm]
Nationalmuseum.
Nationalmusei årsbok. Utg. av Föreningen Natio
nalmusei vänner. Ny serie, [ill.]
Årg. 1-20.
Uppsala 1931-52.
Ib -kvl

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB