Kort #19232

 Konst
[Stockholm]
Föreningen för nordisk konst.
Stadgar för -	, antagna vid föreningens allmän-
na sammankomst den 28 februari 1881.
Stockholm 1881.
8.

Information

Kortnr:
19232
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
[Stockholm]
Föreningen för nordisk konst.
Stadgar för - , antagna vid föreningens allmän-
na sammankomst den 28 februari 1881.
Stockholm 1881.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB