Kort #19333

 [Stål, Carl]
+
Se: Förteckning. Förteckning öfver porträtter
t
och kopparstick. 1882.

Information

Kortnr:
19333
Låda:
039 KONST
Text:

[Stål, Carl]
+
Se: Förteckning. Förteckning öfver porträtter
t
och kopparstick. 1882.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB