Kort #19097

 + [Nordgren, Axel]
Ses Sveriges allmänna konstförening,
öfver målningar. 1888.
Förteckning

Information

Kortnr:
19097
Låda:
039 KONST
Text:

+ [Nordgren, Axel]
Ses Sveriges allmänna konstförening,
öfver målningar. 1888.
Förteckning

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB